Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ร่วมสนับสนุนพร้อมออกบูธจำหน่ายบัตรโดยสารในงาน “CRRU FRESHY 2022”

31 August 2022
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

นายภาคภูมิ อินสาม ผู้จัดการสถานีเชียงราย พร้อมด้วยพนักงานภาคพื้น เป็นตัวแทนสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธจำหน่ายบัตรโดยสารในงาน“CRRU FRESHY 2022” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยบรรยากาศภายในงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย