Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ผสานพลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมสายการบินประเทศไทย ชวนเที่ยวในประเทศสุดคุ้ม! จัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย”

19 September 2022
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

19 กันยายน 2565  – สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ร่วมมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 สายการบิน ได้แก่ บางกอกแอรเวยส์, ไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์, นกแอร์, ไทย ไลอ้อน แอร์ และไทยเวียตเจ็ท จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” เพื่อมอบสวนลดพิเศษใหแก่ผู้โดยสารสายการบิน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเดินทางทางอากาศทั่วทุกภมิภาคในประเทศในช่วงฤดกาลท่องเที่ยวที่กาลงจะมาถึง โดยงานแถลงข่าวฯ  จัดขึ้น ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแหงประเทศไทย โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของสายการบินทั้ง 6 สาย เป็นผู้ร่วมแถลงนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “จากการแพ่รระบาดของเชื้อไวรสโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินอย่างต่อเนื่อง สายการบินต้องหยุดทำการบินสำหรับเส้นทางบินในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของธุรกิจสายการบิน การจ้างงานของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลากหลายด้าน สำหรับในปี 2565 นี้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ตั้งเป้าหมายที่ จะสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของปี 2562 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ประมาณ 160 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ประมาณ 656, 000 ล้านบาท  โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565 สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2565 มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน74,335,927 คน-ครั้ง” ดั้งนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางทางอากาศ อันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน  ททท. จึงรวมกับสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” โดยทั้ง 6 สายการบิน ได้แก่ บางกอกแอรเวยส์ ไทยแอรเอเชีย ไทยสมายล์ นกแอร์ ไทย ไลอ้อน แอร์ และไทยเวียตเจ็ท ร่วมกันดำเนินการสี่อสารการตลาดเพื่อกระตุ้นให้คนออกเดินทาง รวมทั้งเสนอบัตรโดยสาร ราคาพิเศษในทุกเส้นทางในประเทศ  ทุกระดับราคา และ ททท. มอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 300 บาทต่อ 1 หมายเลขการจอง หรือ 1 Booking

ด้าน นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถนายกสมาคมสายการบินประเทศไทย กล่าวว่า

หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินมาตรการเปิดประเทศและในแต่ละจังหวดของประเทศไทยเริ่มลดมาตรการจำกัดการเดินทางอีกทั้งนโยบายการเปิด ประเทศของประเทศต่างๆ ทั่วโลกทำให้เที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนีความร่วมมือกับ ททท. ในการจัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” ในครั้งนี้ นับเป็นการสนับสนนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยให้ฟื้นตัวกลับมา ในนามตัวแทนสายการบินทั้ง 6 สาย ขอขอบคุณ ททท. เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสพวกเราร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อฟื้นตัวเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งโครงการครั้งนี้ นอกจากทุกสายการบินจะร่วมจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารอย่างต่อเนื่องเเล้วทาง ททท. ยังสนับสนุนส่วนลดเพิ่มพิเศษ ซึ่งถือเป็นทั้งความร่วมมือและช่วยเหลือผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดการเดินทางเเละใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวปลายปีอย่างดีเยี่ยม ”โครงการ“ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย”

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ✈️ ผสานพลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมสายการบินประเทศไทย ชวนเที่ยวในประเทศสุดคุ้ม! กับโปรโมชั่น "ลดทั่วฟ้าบินทั่วไทย" 

คุ้มเเรก...ไทย ไลอ้อน แอร์ ✈️ ลดค่าตั๋วราคาพิเศษ

คุ้มที่สอง...การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลดเพิ่มให้อีก 300 บาท 

เพียงกรอกรหัสโปรโมชั่นโค้ด “AMZTH300” ในช่อง Promo code สำหรับการจองออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.lionairthai.com และ แอปพลิเคชัน thai lion air เท่านั้น!!

พร้อมรับฟรีน้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม (สูงสุดไม่เกิน 1 ใบ)

สำรองที่นั่ง: 19 กันยายน 2565 – 10 ตุลาคม 2565

วันเดินทาง: 1 พฤศจิกายน 2565  – 31 ธันวาคม 2565

จองด่วนส่วนลดมีจำนวนจำกัด!! ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจองและตัดบัตร

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด