Latest News

Browse through the latest updates and promotions here.


สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ สถานีเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนงานวิ่งเพื่อการกุศลในโครงการ “วิ่งพาหนูสู่ฝัน Run for Education #2”

21 November 2022
By Thai Lion Air By Thai Lion Air

ตัวแทนพนักงานบริการภาคพื้นของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ สถานีเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนงานวิ่งเพื่อการกุศลในโครงการ “วิ่งพาหนูสู่ฝัน Run for Education #2”  ซึ่งสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ได้สนับสนุนบัตรโดยสารให้เป็นรางวัลแก่นักวิ่ง และสายการบินฯขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล ให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตที่ดี ทั้งนี้พี่ๆตัวแทนสายการบินฯยังมีจิตอาสา ให้บริการน้ำดื่มแก่นักวิ่งและเจ้าหน้าที่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย