เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • รับส่วนลด 5 บาท สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู
  • กรุณาแสดงบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ภายในวันที่ที่เดินทาง
  • โปรโมชั่นนี้เฉพาะสาขาสนามบินดอนเมือง เท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ, จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรโดยสาร ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2562
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด