รางวัลความสำเร็จของ ไทยไลอ้อนแอร์


ASIA'S TOP BUDGET AIRLINES 2017 - 2018 และ 2018 - 2019

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้รับการโหวตให้ได้รางวัล ASIA'S TOP BUDGET AIRLINES จากนิตยสาร NOW TRAVEL ASIA โดยนิตยสาร NOW TRAVEL ASIA ได้แยกประเภทการโหวต ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการด้านท่องเที่ยว และสายการบิน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้ ประธานคณะกรรมการสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นตัวแทนรับรางวัล ในงาน NOW Travel Asia Awards Gala Ceremony ที่มาเก๊า

  

1 ใน 6 ของสายการบินยอดนิยม จากนักท่องเที่ยวแดนมังกร

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เข้าร่วมรับการโหวตสายการบินยอดนิยม ให้เป็น 1 ใน 6 สายการบินที่เข้าร่วมโหวตจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งโหวตให้ในพิธีมอบรางวัล “2017 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists” โดยจัดประกวดแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการด้านท่องเที่ยว และสายการบิน เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้ตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวจีน

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกับบริษัท Tencent ซึ่งเป็นสื่อยอดนิยมของชาวจีนเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาร่วมลงคะแนนทางเว็บไซต์ www.peopleschoiceawardsthailand.com ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา

รางวัลความสำเร็จของ ไลอ้อนแอร์


Best Brand Award 2004

การันตีผลความสำเร็จของไลอ้อน แอร์ ด้วยรางวัล “Best Brand Award 2004” จาก นิตยสารการตลาด SWA ของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยผลจากการสำรวจจากประชากรกว่า 6,000 คนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ชี้ให้เห็นว่าไลอ้อน แอร์มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนตัวเลขผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นในอนาคต จากความสำเร็จดังกล่าวไลอ้อน แอร์ จึงได้ขยายฐานการบินไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึงประเทศไทยเพื่อเป็นการรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

ในเครือกลุ่มสายการบินไลอ้อนกรุ๊ปได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตราฐานความปลอดภัยระดับโลกหรือจากหน่วยงาน International Air Transportation (IATA) Operational Safety Audit (IOSA) เพื่อยกระดับการจัดการมาตราฐานความปลอดภัยของสายการบินให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น

โดยกระบวนการตรวจสอบมาตราฐานความปลอดภัยของ IOSA มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด 8 หัวข้อ ได้แก่ ระบบการบริหารและจัดการองค์กร ระบบการปฏิบัติการบิน ระบบดำเนินการและส่งออกเที่ยวบิน ระบบการปฏิบัติการบนห้องโดยสาร ฝ่ายวิศวะกรรมและบำรุงรักษาอากาศยาน ระบบการปฏิบัติการบนภาคพื้น ระบบการจัดการและความปลอดภัยในสินค้าและพัสดุ