เช็คอินออนไลน์

กรุณาเลือกสายการบินที่ผู้โดยสารต้องการเช็คอิน


โปรดทราบ

เส้นทางบินระหว่างประเทศยังไม่อนุญาตให้เช็คอินออนไลน์ รบกวนผู้โดยสารเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนานมบิน เพื่อเคลียร์เอกสารอนุมัติการเดินทาง และรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (บอร์ดดิ้งพาส)