ประกันภัย Lion Care


Lion Care แผนประกันภัยการเดินทางผ่านสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ที่ให้คุณวางใจยามเดินทางทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ด้วยความคุ้มครองที่หลากหลาย ครอบคลุม จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และยังคุ้มครองการบอกเลิกการเดินทาง การเดินทางล่าช้า ครอบคลุมถึงการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินระหว่างทริป รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ บริการฉุกเฉินเมื่อเจ็บป่วย ให้คุณเที่ยวสนุกทุกการเดินทาง ไม่ต้องกังวล ให้เราดูแลคุณไปตลอดทริป Lion Care เป็นแผนประกันภัยการเดินทางที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ แผนประกันภัยการเดินทาง ไลอ้อนแคร์นี้ ดำเนินการโดยบริษัท กำลังใจ โบรคเกอร์ จำกัด ที่รับประกันภัยโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อีกทั้งแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางไลอ้อนแคร์ ยังให้ความคุ้มครองทางการเงินให้แก่ผู้โดยสารของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ซึ่งผู้โดยสารที่เลือกซื้อประกันภัยไลอ้อนแคร์จะได้รับความคุ้มครองตามรูปแบบการเดินทางที่เลือก เช่น ผู้โดยสารประสงค์เดินทางแบบเที่ยวเดียว และซื้อแผนประกันภัยไลอ้อนแคร์ ท่านจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการรับประกันภัย

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางแบบไป-กลับ และซื้อแผนประกันภัยไลอ้อนแคร์ ท่านจะได้รับความคุ้มครองตลอด ระยะเวลาการเดินทางไป-กลับ นอกจากท่านจะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้ว ท่านยังได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ ระหว่างการเดินทางอีกด้วย


ผลิตภัณฑ์ประกันภัยไลอ้อนแคร์นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัย จากบริษัทเมือง ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดำเนินการเสนอขายประกันภัยโดยบริษัท กำลังใจโบรคเกอร์ จำกัด

นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว 00016/2560ตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ประกันภัย คลิกที่นี่

สิ่งที่ท่านจะได้รับ


 • เงินชดเชยสำหรับการยกเลิกการเดินทาง
 • เงินชดเชยสำหรับเที่ยวบินล่าช้า
 • เงินชดเชยอันเนื่องมาจากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • เงินชดเชยสำหรับอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรี
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • บริการในระหว่างการเดินทางอื่นๆ เช่น บริการให้คำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล

ติดต่อสอบถาม


 • หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง กรุณาติดต่อ
  • บริษัท กำลังใจ โบรคเกอร์ จำกัด
  • โทร. (662) 290-3356 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.) อีเมล์ : support@klj-broker.com
  • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • Call center 1484 กด 5 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล์ : info@muangthaiinsurance.com
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  • กรุณาติดต่อโทรศัพท์: (+662) 305-8785 ตลอด 24 ชั่วโมง อีเมล์ : claim-th@allianz.com

  เงื่อนไขเเละรายละเอียด


  ข้อตกลงและเงื่อนไขของแผน Lion Care
  เอกสาร ไฟล์
  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศ คุ้มครองเดินทางแบบเที่ยวเดียว
  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศ คุ้มครองเดินทางแบบไป-กลับ
  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองเดินทางแบบเที่ยวเดียว
  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองเดินทางแบบไป-กลับ
  รายละเอียดความคุ้มครอง ภายในประเทศ
  รายละเอียดความคุ้มครอง ต่างประเทศ
  ข้อตกลงและเงื่อนไขของแผน Lion Care Plus
  เอกสาร ไฟล์
  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศ คุ้มครองเดินทางแบบเที่ยวเดียว
  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศ คุ้มครองเดินทางแบบไป-กลับ
  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองเดินทางแบบเที่ยวเดียว
  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองเดินทางแบบไป-กลับ
  รายละเอียดความคุ้มครองทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  เอกสารอื่นๆ
  เอกสาร ไฟล์
  คำถามที่พบบ่อย
  ลูกค้าสัมพันธ์
  เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน