คำถามที่พบบ่อย

สำหรับคำถามอื่นนอกเหนือจากคำถามที่พบบ่อยด้านล่างโปรดส่งอีเมลมาที่ info@lionairthai.com ทางสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณมากยิ่งขึ้น
Top
Expand all

ข้อมูลทั่วไป

 • ท่าอากาศยานหลักของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์อยู่ที่ไหน

  ตอบ :
  เที่ยวบินของเราทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศจะดำเนินการจากและไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง


 • เวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำสำหรับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เป็นเท่าไร

  ตอบ :
  เวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำ (MCT) สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศไปต่างประเทศหรือเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศคือ 90 นาทีถึง 12 ชั่วโมง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิก LION CONNECT


 • กระผม/ดิฉันต้องมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินไทยไลอ้อนแอร์เมื่อไหร่

  ตอบ :
  คุณต้องเข้าเช็คอินอย่างน้อย 2.00 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินภายในประเทศและอย่างน้อย 3.00 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ


 • เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ปิดเมื่อไหร่?

  ตอบ :
  เคาน์เตอร์เช็คอินของเราจะปิดทำการก่อนเวลาเดินทางประมาณ 45 นาทีสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ
  สำหรับสนามบินฉงชิ่ง (CKG) และสนามบินเฉิงตู (CTU): 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด
  สำหรับสนามบินในประเทศจีนอื่น ๆ : 1 ชั่วโมง 30 นาทีก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง
  สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติอื่น ๆ : 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง


 • ฉันสามารถจองบัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ได้กี่วิธี?

  ตอบ :
  มีหลายวิธีที่คุณสามารถจองตั๋วเครื่องบิน Thai Lion Air ได้:

  1. จองออนไลน์ที่ lionairthai.com
  2. จองผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือทั้งระบบ iOS และ Android
  3. จองและจ่ายที่ Counter Service หรือร้าน 7-11
  4. สำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการข้อมูลสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่ +66 2 529 9999
  5. จองที่เคาเตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ทำการบิน • ถ้าจองผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลสายการบินไทยไลอ้อนแอร์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่?

  ตอบ :
  ค่าธรรมเนียมการดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ในราคา 107 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเส้นทางภายในประเทศ 100 บาทสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศต่อผู้โดยสาร


 • บัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สามารถเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเส้นทางได้หรือไม่?

  ตอบ :
  บัตรโดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนเส้นทางได้


 • ถ้าฉันเปลี่ยนวันเดินทางหรือเวลาเดินทางผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลสายการบินไทยไลอ้อนแอร์จะคิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

  ตอบ :
  ผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาเดินทางจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 750 บาท และส่วนต่างของบัตรโดยสารใบใหม่ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงก่อนเดินทาง 4 ชั่วโมง


 • ถ้าฉันจองบริการพิเศษเพิ่ม (ซื้อน้ำหนักสัมภาระ, อาหารบนเครื่อง, ที่นั่ง) ทางสายการบินไทยไลอ้อนแอร์จะคิดค่าธรรมเนียมหรือไม่?

  ตอบ :
  สามารถจองบริการพิเศษผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลสายการบินไทยไลอ้อนแอร์และเว็บไซต์ได้โดยไม่เสียค่าดำเนินการ


 • ฉันสามารถซื้อตั๋วน้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเดินทางได้หรือไม่?

  ตอบ :
  ได้ แต่ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้จากเคาน์เตอร์ตั๋วของท่าอากาศยานเท่านั้น


 • ฉันสามารถซื้อสัมภาระล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางได้หรือไม่?

  ตอบ :
  ผู้โดยสารสามารถซื้อสัมภาระล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง


 • ฉันสามารถเดินทางกับสัตว์เลี้ยงของฉันได้หรือไม่?

  ตอบ :
  เราไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์


 • ฉันสามารถนำยาขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่?

  ตอบ :
  ใช่ โดยคุณต้องแสดงยาทั้งหมดที่เคาน์เตอร์เช็คอินและคุณต้องมีใบรับรองของแพทย์


 • ฉันสามารถนำนมแม่ / อาหารสำหรับทารกติดตัวขึ้นเครื่องได้หรือไม่?

  ตอบ :
  ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถนำไปได้ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการระหว่างการเดินทางเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเกี่ยวกับของเหลว เจล และของเหลวอัดในภาชนะ และ นมแม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ขวดละไม่เกิน 8 ออนซ์ จำนวน 2 ขวด


 • ฉันควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับเที่ยวบินของฉัน?

  ตอบ :
  ผู้ใหญ่ที่เป็นคนไทยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและหนังสือเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด
  เด็กไทยอาจต้องแสดงสูติบัตรตัวจริงก่อนได้รับอนุญาต
  สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินระหว่างประเทศจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนและวีซ่าที่ถูกต้อง


 • ถ้าหนังสือเดินทางของฉันจะหมดอายุภายในเวลาไม่ถึง 6 เดือนฉันสามารถเดินทางได้หรือไม่?

  ตอบ :
  ขออภัย ผู้โดยสารทุกคนต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง


 • ฉันสามารถแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางในเที่ยวบินสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ได้หรือไม่?

  ตอบ :
  ไม่ได้ ทางสายการบินไทยไลอ้อนแอร์รับเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงในเที่ยวบินภายในประเทศและหนังสือเดินทางตัวจริงในเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น


 • เอกสารการเดินทางใดที่ต้องเตรียมไว้ ต้องใช้วีซ่าหรือไม่?

  ตอบ :
  ขึ้นอยู่กับปลายทางที่ต้องการเดินทาง หากคุณเป็นคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประเทศที่คนต่างชาติดังกล่าวมีถิ่นพำนัก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ขอวีซ่า กรุณาสอบถามได้จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง
  คุณจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่ต้องการเดินทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่กำหนดขณะเช็คอินได้
  - สายการบินให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง ขอแนะนำให้อ่านเนื้อหาในข้อที่ 6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเรา


 • ฉันจะขอรถเข็นได้อย่างไร?

  ตอบ :
  คุณสามารถจองล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางผ่านศูนย์บริการข้อมูลสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ได้ที่หมายเลข +66 2 529 9999 หรือเขียนอีเมล์ไปที่ info@lionairthai.com โปรดทราบว่า ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสามารถใส่หมายเหตุพิเศษ (Special Remark) และอาจต้องชำระเงินที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร

  คำขอสำหรับรถเข็นคนพิการยังขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน


 • ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับรถเข็นคนพิการเท่าไร?

  ตอบ :
  ค่าธรรมเนียมมาตรฐานคือ 600 บาทสำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สามารถซื้อเก้าอี้รถเข็นได้ที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วเครื่องบินในวันเดินทางเท่านั้น


 • ฉันสามารถใช้รถเข็นคนพิการ / รถเข็นคนพิการของตัวเองได้จนถึงประตูเครื่องบินหรือไม่?

  ตอบ :
  ค่าธรรมเนียมมาตรฐานคือ 600 บาทสำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สามารถซื้อเก้าอี้รถเข็นได้ที่สำนักงานจำหน่ายตั๋วเครื่องบินในวันเดินทางเท่านั้น


 • ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA) สามารถเดินทางได้หรือไม่ ?

  ตอบ :
  ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA) อายุต่ำกว่า 8 ปี: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง
  อายุระหว่าง 8 -12 ปี: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง
  อายุระหว่าง 12 -16 ปี: สายการบินยอมรับการเดินทางโดยไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล


 • ฉันสามารถนำอาหารแช่แข็งและน้ำแข็งแห้งขึ้นเครื่องได้หรือไม่?

  ตอบ :
  อาหารแช่แข็งและน้ำแข็งแห้งจะได้รับอนุญาตบนเรือหากมี:
  ก. ห่อและปิดผนึกอย่างถูกต้อง
  ข. อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของขนาดและน้ำหนักสัมภาระ

  อย่างไรก็ตามรายการเหล่านี้ไม่สามารถยอมรับได้ว่าเป็นสัมภาระในการเช็คอินและต้องจัดเป็นกระเป๋าถือ

  หากน้ำแข็งแห้งใช้บรรจุสิ่งของเหล่านี้ (ในกระเป๋าสัมภาระแล้ว) อนุญาตให้ใช้น้ำแข็งแห้งได้สูงสุด 2.5 กก. ต่อผู้โดยสารเท่านั้น เงื่อนไขทั่วไปของการขนสัมภาระ ข้อ 10 สัมภาระ
  ไม่อนุญาตให้ขนส่งชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์โดยเครื่องบิน


 • ถ้าฉันตั้งครรภ์ ฉันสามารถเดินทางได้หรือไม่?

  ตอบ :
  ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบ ถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมไปถึง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน และต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:

  1. การตั้งครรภ์ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์): ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยให้ผู้โดยสารลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน

  2. อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวน สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่อง บินได้และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน จากกำหนดการเดินทางและผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน

  3. อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป สายการบินขอสงวนสิทธิในปฏิเสธการให้บริการ


 • กำหนดอายุของทารก?

  ตอบ :
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กทารกมีอายุเกินกว่าแปด (8) วันและอายุต่ำกว่าสอง (2) ปีเมื่อเดินทางมาถึงจะถือว่าเป็นเด็กทารก เด็กทารกควรจะมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่มีความสามารถที่จะดูแลทารก เพื่อความปลอดภัยผู้ใหญ่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปกับทารกเพียงคนเดียว


 • ฉันต้องจ่ายค่าบัตรโดยสารแก่ทารกหรือไม่ ?

  ตอบ :
  ใช่ ราคาบัตรโดยสารสำหรับรทารกถูกกำหนดราคา (ต่อทารกต่อขา) รายละเอียดตามด้านล่าง:

  1. เที่ยวบินในประเทศ

  เส้นทาง สกุลเงิน ค่าโดยสาร เส้นทาง สกุลเงิน ค่าโดยสาร
  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ บาท 550 เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ บาท 550
  กรุงเทพฯ - เชียงราย บาท 550 เชียงราย - กรุงเทพฯ บาท 550
  กรุงเทพฯ - น่าน บาท 550 น่าน - กรุงเทพฯ บาท 550
  กรุงเทพฯ - พิษณุโลก บาท 450 พิษณุโลก - กรุงเทพฯ บาท 450
  กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี บาท 450 อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ บาท 450
  กรุงเทพฯ - อุดรธานี บาท 450 อุดรธานี - กรุงเทพฯ บาท 450
  กรุงเทพฯ - ขอนแก่น บาท 450 ขอนแก่น - กรุงเทพฯ บาท 450
  กรุงเทพฯ - กระบี่ บาท 550 กระบี่ - กรุงเทพฯ บาท 550
  กรุงเทพฯ - ภูเก็ต บาท 550 ภูเก็ต - กรุงเทพฯ บาท 550
  กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี บาท 550 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ บาท 550
  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ บาท 550 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ บาท 550
  กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช บาท 550 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ บาท 550
  กรุงเทพฯ - ตรัง บาท 550 ตรัง - กรุงเทพฯ บาท 550
  หาดใหญ่ - อุดรธานี บาท 1,050 อุดรธานี - หาดใหญ่ บาท 1,050
  พัทยา - เชียงใหม่ บาท 550 เชียงใหม่ - พัทยา บาท 550

  2. เที่ยวบินระหว่างประเทศ

  เส้นทาง สกุลเงิน ค่าโดยสาร เส้นทาง สกุลเงิน ค่าโดยสาร
  กรุงเทพฯ - จาการ์ตา บาท 1,850 จาการ์ตา - กรุงเทพฯ รูเปียห์ 850,000
  กรุงเทพฯ - บาหลี บาท 2,700 บาหลี - กรุงเทพฯ รูเปียห์ 1,250,000
  กรุงเทพฯ - มุมไบ บาท 2,500 มุมไบ - กรุงเทพฯ รูปี 5,250
  กรุงเทพฯ - มุมไบ - กรุงเทพฯ บาท 4,500 มุมไบ - กรุงเทพฯ - มุมไบ รูปี 9,750
  กรุงเทพฯ - กวางโจว บาท 1,850 กวางโจว - กรุงเทพฯ หยวน 400
 • ฉันสามารถกำหนดทารกให้กับผู้โดยสารคนอื่นได้หรือไม่? จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?

  ตอบ :
  อนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าทารกและการจองบัตรโดยสารของผู้โดยสารกับเด็กทารกอยู่ใน PNR เดียวกัน

  ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับทารก


 • ฉันสามารถซื้อเบาะเสริมสำหรับทารกได้หรือไม่?

  ตอบ :
  ไม่ได้ ทางสายการบินไม่รับพิจารณาที่นั่งสำหรับทารก


 • ฉันจ่ายเงินสำหรับตั๋วในนามของเพื่อนของฉันและฉันเป็นผู้ถือบัตรเครดิต เพื่อนของฉันควรทำอย่างไร?

  ตอบ :
  ขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องมีที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ผู้โดยสารต้องจัดเตรียมสำเนาของ:

  1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรเครดิต
  2. บัตรเครดิต • หากฉันมีนามแฝง หรือชื่อที่สอง ฉันควรใช้ชื่อใดในการจอง

  ตอบ :
  ชื่อของคุณในการจองควรเหมือนกับชื่อในหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารการเดินทางอื่น ๆ หรือตามบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง เมื่อเช็คอินโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในการเข้าเมือง


 • สิ่งของใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาขึ้นเครื่องบิน?

  ตอบ :
  ตามกฎการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คุณไม่สามารถนำสิ่งของต่อไปนี้ ไปยังพื้นที่ที่มีการควบคุมความปลอดภัยและบนเครื่องบินได้:

  • ปืนทุกชนิด อาวุธปืน & อาวุธ;
  • ของมีคม;
  • ของแข็งที่สามารถเป็นอาวุธ;
  • สารวัตถุระเบิดและสารไวไฟ;
  • สารเคมีและสารพิษ;

  รายการข้างต้นอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอาจมีรายการอื่นๆ ลูกเรือของเราขอสงวนสิทธิ์ในการริบสิ่งของใด ๆ ที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ นอกเหนือจากรายการในรายการกฎการท่องเที่ยวระหว่างประเทศแล้ว สนามบินบางแห่งอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โปรดตรวจสอบกับสนามบินก่อนที่จะบิน

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องห้าม โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ที่นี่


 • ฉันสามารถติดต่อ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้อย่างไร?

  ตอบ :
  เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะติดต่อคุณ โปรดติดต่อเราผ่านทางแพลตฟอร์มด้านล่างนี้:

  เบอร์โทรศัพท์ศูนย์บริการข้อมูลผู้โดยสาร : +66 2 529 9999
  อีเมล์ศูนย์บริการข้อมูลผู้โดยสาร: info@lionairthai.com


 • ฉันจะระบุชื่อและนามสกุลเมื่อจองตั๋วบนเว็บไซต์ได้อย่างไร?

  ตอบ :
  ชื่อผู้โดยสาร: ควรป้อนชื่อให้ครบถ้วนตามเอกสารการเดินทางที่เป็นทางการ

  ชื่อแรกคือชื่อที่คุณระบุ ในขณะที่นามสกุลของคุณคือชื่อครอบครัวของคุณ ตัวอย่างเช่น:

  1- Catherine Loo Siang Yew
  (ชื่อจริง: Catherine Siang Yew / นามสกุล: Loo)


  2- Sandramogan Muniandy
  (ชื่อจริง: Sandramogan / นามสกุล: Muniandy)


  3- Mohammed Fazil bin Mohammed Faleel
  (ชื่อจริง: Mohammed Fazil / นามสกุล: Mohammed Faleel)


  ชื่อผู้โดยสารที่่มีคำเดียว: ตัวอย่าง Iskandar, กรุณาใส่ "Iskandar" ในช่องชื่อจริง และ "Iskandar" ในช่องนามสกุล


 • ฉันสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมาทานบนเครื่องบินได้หรือไม่

  ตอบ :
  ผู้โดยสารไม่สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมาทานบนเครื่องบินได้ เว้นแต่ซื้อจากร้านสินค้าปลอดภัย (Duty free) หรือบนเครื่องบิน
Expand all

ข้อมูลสัมภาระExpand all

เช็คอินออนไลน์

 • ฉันสามารถเช็คอินออนไลน์ได้เมื่อไหร่

  ตอบ :
  ระบบเช็คอินผ่านเว็บสามารถใช้ได้ 48 ชั่วโมง ถึง 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินนั้นๆ

 • ฉันสามารถตรวจสอบเว็บสี่ชั่วโมงก่อนออกเดินทางได้หรือไม่?

  ตอบ :
  ไม่ได้ โปรดดำเนินการเช็คอินและรับบัตรโดยสารเครื่องบินที่เคาน์เตอร์สนามบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


 • เหตุใดฉันจึงไม่สามารถดำเนินการเช็คอินผ่านเว็บได้?

  ตอบ :
  มีเงื่อนไขหลายประการที่ PNR จะพร้อมสำหรับการเช็คอินผ่านทางเว็บ:

  • การเช็คอินผ่านเว็บเปิดให้บริการ 48 ชั่วโมงถึง 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหลังจากเช็คอินทางเว็บ
  • ผู้โดยสารที่เดินทางมาพร้อมกับเด็กทารก หรือมีคำขอเก้าอี้รถเข็น จะไม่สามารถทำการเช็คอินผ่านเว็บได้เนื่องจากมีข้อจำกัด ด้านความปลอดภัย
  • หากไม่สามารถเช็คอินสำหรับเที่ยวบินขากลับได้ ทางสายการบินแจ้งให้ทราบว่าคุณจำเป็นต้องใช้ส่วนแรก เมื่อคุณได้โดยสารเที่ยวบินขาไปแล้วคุณอาจสามารถทำเว็บเช็คอินสำหรับส่วนขากลับได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าระบบเช็คอินทางเว็บเปิด 24 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทาง