โหลดสัมภาระ

จำนวนสัมภาระเช็คอินที่คุณสามารถโหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จะแตกต่างกันไปตามเส้นทางการเดินทาง ราคาของตั๋วโดยสาร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตั๋ว สำหรับจุดหมายปลายทาง ส่วนใหญ่สัมภาระที่โหลดได้ท้องเครื่องฟรี จะถูกกำหนดโดยน้ำหนัก (ระบบน้ำหนัก)
หมายเหตุ ผู้โดยสารที่เดินทางโดยหลายเที่ยวบิน (ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ราคาตั๋วโดยสารแตกต่างกันหรือในเครือไลอ้อนกรุ๊ป) จำเป็นจะต้องดำเนินการกับสายการบินที่สำคัญที่สุด (MSC) ซึ่งเป็นส่วนของการเดินทางที่ถือว่าสำคัญที่สุดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และกำหนดนโยบายสัมภาระสำหรับทั้งเส้นทาง


ขนาดสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ต้องไม่เกิน 30 x 40 x 20 ซม. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะส่งผลให้มีการถ่ายโอนเป็นสัมภาระเช็คอิน


มาตรการจำกัดปริมาณของเหลว เจล และสเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อย ก็ไม่สามารถ นำขึ้นเครื่องได้
 • ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตร
 • ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง เท่านั้น และต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจค้น
 • ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และ อาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน
 • ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้า ปลอดอากร (Duty free shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื้อสินค้า

สัมภาระเช็คอิน น้ำหนักสูงสุดของสัมภาระเช็คอินแต่ละชิ้นคือ 32 กก.

เส้นทางภายในประเทศ

  ฟรีโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
เส้นทาง ช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร วันเดินทาง ชั้นประหยัดโปรโม (Lion Promo) ชั้นประหยัด (Lion Economy)
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เชียงใหม่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เชียงราย
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) น่าน
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) พิษณุโลก
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) อุบลราชธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) อุดรธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ขอนแก่น
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) หาดใหญ่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กระบี่
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สุราษฎร์ธานี
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ภูเก็ต
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) นครศรีธรรมราช
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ตรัง
 • พัทยา (อู่ตะเภา) เชียงใหม่
 • อุดรธานี หาดใหญ่
01 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป 15 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป 0 10 กก. (สูงสุด 1 ชิ้น)

**หมายเหตุ**

 • สำหรับผู้โดยสารสำรองบัตรโดยสารและเดินทาง ระหว่างวันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2566 จะยังคงได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรี 10 กก. ทั้งชั้นประหยัดโปรโม(LION PROMO) และชั้นประหยัด (LION ECONOMY) สำหรับเส้นทางในประเทศ
 • สำหรับผู้โดยสารสำรองบัตรโดยสารก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จะยังคงได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรี 10 กก. ทั้งชั้นประหยัดโปรโม(LION PROMO) และชั้นประหยัด (LION ECONOMY) สำหรับเส้นทางในประเทศ

เส้นทางระหว่างประเทศ

  ฟรีโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
เส้นทาง ช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร วันเดินทาง ชั้นประหยัดโปรโม (Lion Promo) ชั้นประหยัด (Lion Economy)
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) จาการ์ตา
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สิงคโปร์
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไทเป
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กวางโจว
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เฉิงตู - เทียนฟู
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) หางโจว
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เซี่ยงไฮ้
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เซินเจิ้น
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ซีอาน
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โตเกียว - นาริตะ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ปีนัง New!
01 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป 15 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป 0 20 กก. (สูงสุด 2 ชิ้น)
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) มุมไบ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เบงกาลูรุ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กาฐมาณฑุ
01 กรกฎาคม 2566 - 14 สิงหาคม 2566 15 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป 0 20 กก. (สูงสุด 2 ชิ้น)
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) มุมไบ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เบงกาลูรุ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) กาฐมาณฑุ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โกชิ New!
-
15 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป 20 กก. (สูงสุด 2 ชิ้น) 20 กก. (สูงสุด 2 ชิ้น)

**หมายเหตุ**

 • สำหรับผู้โดยสารสำรองบัตรโดยสารและเดินทาง ระหว่างวันที่ 1 – 14 กรกฎาคม 2566 จะยังคงได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรี 20 กก. ทั้งชั้นประหยัดโปรโม(LION PROMO) และชั้นประหยัด (LION ECONOMY) สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
 • สำหรับผู้โดยสารสำรองบัตรโดยสารก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จะยังคงได้รับน้ำหนักสัมภาระฟรี 20 กก. ทั้งชั้นประหยัดโปรโม(LION PROMO) และชั้นประหยัด (LION ECONOMY) สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

อัพเดต 22 กุมภาพันธ์ 2567

คิดเป็น สัมภาระเช็คอิน ภายใต้น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำพาสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายบนทุกเที่ยวบินของการบินไทย ไม่ว่าจะบรรจุในสัมภาระชนิดต่าง ๆ หรือ พกติดตัว ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นหมายถึง วัตถุหรือสารซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ ทรัพย์สิน หรือสภาพแวดล้อม โดยแบ่งได้ 9 ประเภทดังนี้
 1. วัตถุระเบิด
 2. ก๊าซ
 3. ของเหลวไวไฟ
 4. ของแข็งไวไฟ
 5. สารออกซิไดส์ และ ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์
 6. สารพิษและสารติดเชื้อ
 7. วัตถุกัมมันตรังสี
 8. สารกัดกร่อน
 9. วัตถุหรือสารอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม